OVER LXRE

Lx Real Estate heeft ruim 20 jaar kennis en ervaring op het gebied van zowel klein als grootschalige (her-) ontwikkelprojecten. Op het gebied van ontwikkeling, management en advies zijn wij in deze periode betrokken geweest bij de ontwikkeling van meer dan 1000 woningen, kantoor (her-) ontwikkelingen, bedrijfsruimten, recreatiewoningen, sportfaciliteiten en maatschappelijke voorzieningen.

Onze brede focus en onafhankelijke positie maken dat wij in elke projectfase in meerdere rollen kunnen bijdragen aan een beter resultaat, ook als risicodragend partner. Wij zijn snel, flexibel en denken niet binnen de bestaande kaders maar continu vanuit marktkansen en de uiteindelijke bewoner en/of gebruiker.

Wij analyseren de locatie, omgeving en kansen in de marktzorgvuldig en benutten haar mogelijkheden. Wij schuwen creatieve oplossingen niet, waarbij we graag aansluiting zoeken in ons uitgebreide netwerk van bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en zorgpartijen.